IMG_2023
IMG_1962
IMG_1950
IMG_1972
IMG_2029
IMG_2036

TRENDVARIO 6100+

TrendVario 6100+
Nå som gjennomkjøringsløsning til bakenforliggende systemer!

TrendVario 6100+ kan brukes til å parkere to biler i høyden, og parkeringsplassen kan flyttes både vertikalt og horisontalt. Systemet krever grube under gulvnivå.

Den valgte parkeringsplassen beveges til og fra ønsket posisjon ved hjelp av et automatisk styringssystem. Systemet kan installeres selv i små garasjer, og sørger for optimal plassutnyttelse. Systemet er også gjennomkjørbar slik at det er plass til flere systemer eller friparkering i bak systemet. Tilgangen til bilene er sikret med dører eller porter som kun kan åpnes når bilen er klar for henting, og beskytter bilen mot tyveri og hærverk.

Brukervennlig, sikkert og effektivt
  • For mellom 3 og 29 biler pluss 1 plass som alltid er tom, og mellom 2 og 15 porter ved siden av hverandre. Her står det 2 biler over hverandre

  • Minimum takhøyde på standard type: 220cm

  • Grubedybde på standard type: 200cm

  • Mål på bil: høyde fra 150 til 205cm, lengde fra 500 til 520cm

  • Breddemål på standard plattformtype: 230cm, eller opp til maks 270cm

  • Vekt: 2000kg per parkeringsplass, eller opp til maks 2600kg.

  • Brukervennlig, høy pakeringskomfort

  • Ettermontering i eksisterende bygg er mulig

  • Overflate på plattform: StandardGrip, eller velg mellom AluLongLife og EasyWalk

  • Betjening: dialogpanel eller fjernkontroll

Spesifikasjoner

Video

Åsjordet / TrendVario

Denne videoen er fra vårt anlegg på Åsjordet i Oslo.

Spesifikasjoner:

Levert 2016

Løsning: TrendVario 4100

Antall plasser: 14

Kunde: Solid Entreprenør

Brukergruppe: Bolig

Klikk her for å se prosjektet >>

Animasjon fra Klaus Multiparking GmbH

Denne animasjonen fra Klaus Multiparking GmbH demonstrerer TrendVario 4100-systemet.

Klikk her for å besøke deres nettsider >>